Treborth ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Covid-19 (Coronafirws)

Yn anffodus, oherwydd cyngor y Brifysgol a'r Llywodraeth, mae'r tai gwydr a'r adeilad gardd ar gau i'r cyhoedd. Mae'r coetir, y gerddi a'r Llwybr Arfordir yn parhau i fod ar agor i chi eu mwynhau.

Cysylltu â Ni

Cysylltwch â ni yn yr Ardd:

E-bost:

treborth@bangor.ac.uk

Dod o hyd i gyfeiriadau e-bost staff ar y dudalen staff.

Ffôn:

+44 (0)1248 353 398

Post:

Gardd Fotaneg Treborth
Prifysgol Bangor
Gwynedd
LL57 2RQ

Cadeirydd Cyfeillion Gardd Fotaneg Treborth:

Sarah Edgar
Gardd Fotaneg Treborth
Prifysgol Bangor
Gwynedd
LL57 2RQ

sarahedgar70@hotmail.com