Cŵn

Mae pobl sy’n cerdded cŵn ymysg ymwelwyr a chefnogwyr pwysicaf Treborth. Fodd bynnag os nad ydy'r cŵn dan reolaeth gallant achosi problemau o ran cynnal a chadw’r ardd yn llwyddiannus, trwy ddifrodi sbesimenau yn y gwelyau, aflonyddu ar fywyd gwyllt (e.e. wiwerod coch yn y coetir), ac achosi risg iechyd oherwydd y baw cŵn.

Felly gofynnwn i chi gadw pob ci ar dennyn ym mhob rhan o'r ardd a'r coetir, a bod baw cŵn yn cael ei godi a'i waredu yn y biniau a ddarperir.

Polisi Cŵn

Dog Policy at Treborth Botanic Garden